Kích thước tủ đồ MF02

Kích thước chi tiết có trong hình. Có thể thay đổi kích thước tủ đồ để phù hợp với nhu cầu của bạn.